ГИС Шумен – Тобел

ГИС Шумен – Тобел предоставя актуални данни за територията на Община Шумен – кадастрална карта, регулационни планове, общ устройствен план, зелени площи и инфраструктура и други. Интерактивната карта позволява визуализация на графични данни и извличане на описателна информация към тях.

ВНИМАНИЕ: Данните предоставени на този уеб сайт са само с информативна цел! Всякакви справки и извлечения от ГИС Шумен – Тобел нямат официален характер и не могат да бъдат ползвани като официален документ. В случай, че Ви е необходима информация от официален характер, издадена от Община Шумен, заповядайте при нас на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ 17, работно време: от 08:30ч. до 17:30ч.


TobelWeb v.2.6.28.30794

Tobel е с обхват на приложение в публичния и частния сектор. Tobel представлява система, която интегрира в себе си данните, поддържани и управлявани от различни платформи и информационни системи. С нейна помощ се предоставят услуги, свързани с географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите. ГИС Tobel включва в себе си множество компоненти в това число:

За повече информация посетете www.mapex.bg